send mailhome
     Latviski Russian Latviski Eesti

 

Rekomendacijos išrenkant UFO

KAIP SUDARYTI ŠILDYMO SISTEMĄ IŠ UFO ŠILDYTUVŲ

Šviesos, arba atnaujintą infraraudoną šildymą galima palyginti su apšvietimu. Teisingai išdėstydami šviesos šaltinius, Jūs gausite patogų ir tolygų apšvietimą. Taip pat,teisingai  išdėstydami UFO šviesos  šildytuvus patalpose,  Jūs galite pasiekti ne tik tolygaus ir komfortiško šildymo, bet ir gerokai sutaipysite elektros energiją.Visų pirmą, reikia apsispręsti su šildymo plotu. 

Rekomenduojamas vieno UFO šildytuvo šildimo plotas pateiktas pav. 1

Remiantis pateiktomis duomenimis, galima nustatyti reikiamą modelį ir jo galingumą. Jeigu plotas yra daug didesnis negu pav. 1, tada galima naudoti kelis UFO šildytuvus.

Jų išdėstymas pateiktas pav.2

Renkdamiesi UFO modelį, visų pirmą reikia, apskaičiuoti bendrą galingumą, kuris reikalingas patalpų šildymui, o paskui apskaičiuojamas kiekvieno atskiro šildytuvo galingumas, tolygiam šilumos pasiskirstymui. Tai daroma atsižvelgiant į patalpas, jų lubų aukštį, sienų medžiagas ir plotį, durų ir langų kiekį, šiluminės izoliacijos ir patalpų pamatą.

Pav. 1. Šildymo ploto apskaičiavimas įvairiems UFO modeliams.


Pav. 2. Kelių šildytuvų   šildymo ploto maksimaliai efektyvaus šildymo schema (kai šiluma pasiskirsto tolygiai).

Tvirtinant šildytuvą ant lubų, reikia įsitikinti, kad jų aukštis pakankamas tolygiam patalpų šildymui. Visi reikalingi duomenys yra lentelėje 1. «+» reiškia, kad šildytuvas gali būti tvirtinamas esant tokiam lubų aukščiui, o  «–» – nepatartina tvirtinti šildytuvą esan tokiam aukščiui.

Lentelė 2  Rekomenduojamas UFO šildytuvų tvirtinimo aukštis priklausomai nuo jų galingumo ( tvirtinant prietaisą ant lubų):Zoninis patalpų šildymas

Naudojant UFO šviesos  šildytuvą zoniniam šildymui, reikia apskaičiuoti šilumos pasiskirstymą zonose ( taip vadinamą spinduliavimo kripties diagramą). Kokybiškai tas reiškinys parodytas pav. 3.

Pav.6 parodyta papildomos paviršių temperatūros priklausomybė nuo atstumo iki šildytuvo.

Pav. 6 virš kiekvienos linijos pažymėtas atstumas, kuriame esa paviršius nuo spinduliavimo šaltinio. Tokiu būdu, pavyzdžiui, raudona linija atitinka šildytuvo tvirtinimo  1 m aukštį . Paviršiumi šiuo atveju esa grindys. Horizontaliai nurodomas atstumas nuo šildytuvo tvirtinimo centro projekcijos iki tam tikro taško( ant grindų). Vertikaliai nurodomas paviršiaus  temperatūros keitimas, lyginant su pradinę. Pradinė temperatūra gali skirtis nuo 0 C.

Pav. 7 Šiluminės energijos priklausomybe, kuri atitinka ploto vienetui, laiko vienetu nuo atstumo iki UFO.

Su pav. 7 pagalba galima nustatyti rekomenduojamą šildytuvų tvirtinimo aukštį priklausomai nuo patalpų šilumos izoliacijos. Naudojant kelis šildytuvus, jų tvirtinimo aukštis didėja.

Tai svarbu, naudojant šildytuvus angaruose, pramoninėse patalpose ir kitose dideliose patalpose.

Pav. 8  Šilta ir jauku atvirame plote, nežiūrint į tai, kad lauke žiema.

Lentelėje 2 nurodyti UFO galingumai įvairioms patalpoms ir esant  skirtingoms šilumos kriptims.

PavadinimasŠildymo ploto % nuo bendro patalpų plotųIzoliotos, pašildytos patalpos Vt/m2Izoliotos, nepašildytos  patalpos VT/m2Rekomenduojamas tvirtinimo aukštis, m
Šilumos (šviesos) pasiskirstymas į visus paviršius( įskaitant sienas, duris)Esant šilumos (šviesos) koncentracijai ant daiktųŠilumos (šviesos) pasiskirstymas į visus paviršius( įskaitant sienas, duris)Esant šilumos (šviesos) koncentracijai ant daiktų
Pastatai, pramoninės patalpos, komerciniai plotai, sandeliai, gyvenamosios patalpos10265255300295holai- 4,5 м koridoriai - 4 м restoranai,
kavinės - 2,7-3,5 м
įėjimai - 2,5-3 м
25205200255245
50165155210200
80130115180165
1009272150130

Pasiekiamas rezultatas: +20°C esant pradinei  0 C temperatūrai visose patalpose


Naudojant UFO šildytuvus atviruose plotuose ir aikštelėse šilumos galingumas turi būti 300-750 Vt/m2, o kai kuriais atvėjais (visiškai atviruose, be vienos sienos plotuose) gali būti padidinta iki 1000 Vt/m2

SPAUSDINTI